Pre-Wedding

Package Pre Wedding 16,900฿
  • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว(ชุดของทางร้าน4ชุด + ชุดนำมาเอง2ชุด)
  • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
  • ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ) ใส่ Flash Drive
  • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย