Package ชุดวันจริงชุดสากล 2 ชุด 11,900฿
  • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน 2 ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด)
Package ชุดวันจริง 4 ชุด 19,999฿
  • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน4ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว 2 ชุด เจ้าบ่าว 2 ชุด)

โปรโมชั่น

ครบจบทีเดียว คุ้มค่า ถูกกว่าจ่ายแยก

Presentation

แบบ Silver

Pre Wedding + Presentation + ชุดวันจริง(4ชุด) + แต่งหน้าทำผม(2รอบ) + ช่างภาพนิ่งวันจริง(2รอบ) + ช่างภาพVDO วันจริง (2 รอบ)

79,000 ฿

 

– ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว ระดับ Premium (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)

– แต่งหน้าทำผมวัน Pre Wedding พร้อมเปลี่ยนหน้าผมทุกชุด

– ถ่าย VDO Presentation สำหรับเปิดในงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที

– ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ

– ค่าสถานที่ถ่ายPre Wedding

– ชุดวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ชุดวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่ายหรือเย็น เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่าย หรือ เย็น พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ช่างภาพนิ่งหลักวันจริงช่วงเช้า 1 คน พร้อมผู้ช่วย 1 คน  และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งแคนดิด วันจริงช่วงเช้า 1 คน

– ช่างภาพนิ่งหลักวันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 1 คน พร้อมผู้ช่วย 1 คน  และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งแคนดิด วันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 1 คน

– ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ช่างภาพ VDO ช่วงเช้า 1 คน

– ช่างภาพ VDO ช่วงบ่ายหรือเย็น 1 คน

– ไฟล์วีดีโอความยาวไม่เกิน 50 นาที

แบบ Gold

Pre Wedding + Presentation + ชุดวันจริง(4ชุด) + แต่งหน้าทำผม(2รอบ) + ช่างภาพนิ่งวันจริง(2รอบ) + ช่างภาพVDO cinema วันจริง (2รอบ)

99,000 ฿

 

– ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว ระดับ Premium (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)

– แต่งหน้าทำผมวัน Pre Wedding พร้อมเปลี่ยนหน้าผมทุกชุด

– ถ่าย VDO Presentation สำหรับเปิดในงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที

– ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ

– ค่าสถานที่ถ่ายPre Wedding

– ชุดวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ เจ้าสาว1ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ชุดวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่ายหรือเย็น เจ้าสาว1ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่าย หรือ เย็น พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ช่างภาพนิ่งวันจริงช่วงเช้า 2 กล้อง 1 ผู้ช่วย พร้อมถ่ายแคนดิด และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งวันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 2 กล้อง 1 ผู้ช่วย พร้อมถ่ายแคนดิด และอุปกรณ์ไฟ

– ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ช่างภาพ VDO Cinema ใช้ 2 คน ช่วงพิธีเช้า พร้อมเครนยกถ่ายมุมสูง

– ช่างภาพ VDO Cinema ใช้ 2 คน ช่วงพิธีบ่ายหรือเย็น พร้อมเครนยกถ่ายมุมสูง

– ลูกค้าเลือกเพลงได้ 2 เพลง ตัดมิกซ์กับเสียงในงาน ส่งงานประมาณ 5-7 นาที/ช่วง

– แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

– ไฟล์วีดีโอตัวเต็ม