แพกเกจทั้งหมด

Package Pre Wedding 16,900฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ) ใส่ Flash Drive
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
Package ชุดวันจริงชุดไทย 2 ชุด 8,900฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริงชุดสากล 2 ชุด 11,900฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริง 4 ชุด 19,999฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริง 2 ชุด + แต่งหน้าทำผม 1 รอบ 16,999฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 1 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
Package ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผม 2 รอบ 29,000฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดใหม่ พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
Package ถ่ายPre Wedding 6 ชุด + ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผม 2 รอบ 39,999฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
 • *ชุดวันจริง 4 ชุด รวมบ่าวสาว พร้อมเครื่องประดับ ชุดใหม่มากเลือกชุดใดก็ได้ในร้าน
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผม
Package Pre Wedding 6 ชุด + ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ + ช่างภาพนิ่งวันจริง 2 รอบ 59,000฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว(ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • รูปพร้อมกรอบหลุยส์ไม้แท้ 20×24 นิ้ว 2 กรอบ
 • ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
 • *ชุดวันจริง 4 ชุด รวมบ่าวสาว พร้อมเครื่องประดับ ชุดใหม่มากไม่เคยมีใครใส่มาก่อนเลือกชุดใดก็ได้ในร้าน
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง1เวลา
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
 • ช่างภาพหลัก
 • ช่างภาพแคนดิด
 • ผู้ช่วยช่างภาพพร้อมไฟ
 • ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผม