แพกเกจทั้งหมด

Package Pre Wedding 16,900฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ) ใส่ Flash Drive
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
Package ชุดวันจริงชุดไทย 2 ชุด 8,900฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริงชุดสากล 2 ชุด 11,900฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริง 4 ชุด 19,999฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดแพงที่สุดในร้านก็ได้ ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
Package ชุดวันจริง 2 ชุด + แต่งหน้าทำผม 1 รอบ 16,999฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดใหม่มาก พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 1 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
Package ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผม 2 รอบ 27,000-29,000฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดใหม่ พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
 • ราคาเช้า-เที่ยง 27,000 บาท , ราคาเช้า-เย็น 29,000บาท
Package เช่าชุดแต่งงาน ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผม 2 รอบ + ช่างภาพนิ่ง 2 รอบ 33,000-35,000฿
 • เลือกชุดใดก็ได้ในร้าน ชุด ชุดใหม่ พร้อมเครื่องประดับครบชุด (เจ้าสาว ชุด เจ้าบ่าว ชุด)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
 • ช่างภาพนิ่ง 1 คน 2รอบ
 • ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
 • พร้อมอุปกรณ์ไฟ
 • ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • ราคาเช้า-เที่ยง 33,000 บาท , ราคาเช้า-เย็น 35,000บาท
Package ถ่ายPre Wedding 6 ชุด + ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผม 2 รอบ 39,999฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
 • *ชุดวันจริง 4 ชุด รวมบ่าวสาว พร้อมเครื่องประดับ ชุดใหม่มากเลือกชุดใดก็ได้ในร้าน
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผม
Package Pre Wedding 6 ชุด + ชุดวันจริง 4 ชุด + แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ + ช่างภาพนิ่งวันจริง 2 รอบ 59,000฿
 • *ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว(ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)
 • *เปลี่ยนหน้าผมทุกชุด ในวันถ่ายPre Wedding
 • รูปพร้อมกรอบหลุยส์ไม้แท้ 20×24 นิ้ว 2 กรอบ
 • ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • ฟรี ค่าสถานที่ถ่าย
 • *ชุดวันจริง 4 ชุด รวมบ่าวสาว พร้อมเครื่องประดับ ชุดใหม่มากไม่เคยมีใครใส่มาก่อนเลือกชุดใดก็ได้ในร้าน
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง1เวลา
 • ฟรีดอกไม้ติดผมวันจริง
 • ช่างภาพหลัก
 • ช่างภาพแคนดิด
 • ผู้ช่วยช่างภาพพร้อมไฟ
 • ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)
 • แต่งหน้าทำผมวันจริง 2 รอบ โดยช่างมืออาชีพ
 • ฟรีดอกไม้ติดผม
Pre Wedding + Presentation + ชุดวันจริง(4ชุด) + แต่งหน้าทำผม(2รอบ) + ช่างภาพนิ่งวันจริง(2รอบ) 62,000 ฿

– ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว ระดับ Premium (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)

– แต่งหน้าทำผมวัน Pre Wedding พร้อมเปลี่ยนหน้าผมทุกชุด

– ถ่าย VDO Presentation สำหรับเปิดในงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที

– ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ

– ค่าสถานที่ถ่ายPre Wedding

– ชุดวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ชุดวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่ายหรือเย็น เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่าย หรือ เย็น พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ช่างภาพนิ่งหลักวันจริงช่วงเช้า 1 คน พร้อมผู้ช่วย 1 คน  และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งแคนดิด วันจริงช่วงเช้า 1 คน

– ช่างภาพนิ่งหลักวันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 1 คน พร้อมผู้ช่วย 1 คน  และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งแคนดิด วันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 1 คน

– ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

Pre Wedding + Presentation + ชุดวันจริง(4ชุด) + แต่งหน้าทำผม(2รอบ) + ช่างภาพนิ่งวันจริง(2รอบ) + ช่างภาพVDO cinema วันจริง (2รอบ) 88,000 ฿

– ชุดถ่ายPre Wedding 6 ชุด รวมบ่าวสาว ระดับ Premium (ชุดของทางร้าน 4 ชุด + ชุดนำมาเอง 2 ชุด)

– แต่งหน้าทำผมวัน Pre Wedding พร้อมเปลี่ยนหน้าผมทุกชุด

– ถ่าย VDO Presentation สำหรับเปิดในงาน ความยาวไม่เกิน 5 นาที

– ฟรี ไฟล์รูป ปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ภาพพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20×24 นิ้ว 2 กรอบ

– ค่าสถานที่ถ่ายPre Wedding

– ชุดวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ เจ้าสาว1ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีหมั้น/ยกน้ำชา/พิธีโบสถ์ พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ชุดวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่ายหรือเย็น เจ้าสาว1ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด

– แต่งหน้าทำผมวันจริงพิธีฉลองมงคลสมรสช่วงบ่าย หรือ เย็น พร้อมแต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว

– ช่างภาพนิ่งวันจริงช่วงเช้า 2 กล้อง 1 ผู้ช่วย พร้อมถ่ายแคนดิด และอุปกรณ์ไฟ

– ช่างภาพนิ่งวันจริงช่วงบ่ายหรือเย็น 2 กล้อง 1 ผู้ช่วย พร้อมถ่ายแคนดิด และอุปกรณ์ไฟ

– ไฟล์ภาพปรับแสง สี ทั้งหมด (ไม่ขายภาพ)

– ช่างภาพ VDO Cinema ใช้ 2 กล้อง ช่วงพิธีเช้า พร้อมเครนยกถ่ายมุมสูง

– ช่างภาพ VDO Cinema ใช้ 2 กล้อง ช่วงพิธีบ่ายหรือเย็น พร้อมเครนยกถ่ายมุมสูง

– ตัดต่องานเช้า เปิดฉายช่วงงานเลี้ยงเย็น

– ลูกค้าเลือกเพลงได้ 2 เพลง ตัดมิกซ์กับเสียงในงาน ส่งงานประมาณ 5-7 นาที/ช่วง

– แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

– ไฟล์วีดีโอตัวเต็ม